Nedávno jsme museli před plánovaným přestěhováním nechat zrekonstruovat byt v panelovém doměv Letohradě, A.Muchy 822. Jde o byt 4+1 v 7. poschodí. Tím větší starost jsme měli o generální úklid, počínaje okny.
Obrátili jsme se na firmu T&M Trading s.r.o.. Pan Štěpán nám, i při velkém vytížení, ochotně vyhověl s termínem. Prací jeho kolektivu jsme pak byli zcela nadšeni a nanejvýš spokojeni.
Kvalifikovaný a pečlivý úklid provedlii pracovníci v krátkém čase a firma naúčtovala překvapivě príznivou cenu. Touto cestou bychom rádi . Štěpánovi a jeho týmu za příkladnou práci poděkovali a plně je doporučili dalším zájemcům. Sami se už teď těšíme na jejich servis za rok. V Letohradě dne 2.8.2018 Mudr. Zdeněk a Eva Stráníkovi.